Guider

Utprickning fiskeredskap

Grunden för systemet är uppbyggt av två faktorer: "Ytstående redskap" (farliga för påsegling) respektive "överseglingsbara redskap".

Ytstående redskap

Redskapen kan skadas av eller utgöra en fara för sjötrafiken. Ett redskap är "ytstående" om det inte är överseglingsbart av de normalt mest djupgående fartygen i området.

Förankrad (sköte)

Inomskärs, där sjötrafik normalt förekommer, samt utomskärs skall vakarna dessutom ha radarreflektor och i mörker ljus (gula blixtar). Dessutom skall det finnas mellanvakare (vit flagga): Inomskärs på minst var 600:e m, Utomskärs på minst varje nautisk mil.

Drivande (garn)

Obs: Ändvakarna är lika på drivande redskap, med en flagga som i ostsektorn. Radarreflektor, ljus och mellanvakare enligt ovan.

Svajande (garn), kortare än 200m

Inomskärs, där sjötrafik normalt förekommer, samt utomskärs skall vakarna dessutom ha radarreflektor och i mörker ljus (gula blixtar). I Öresund får dock radarreflektor ej användas.

Fasta redskap

Fasta redskap är som regel "ytstående" och således inte överseglingsbara.

Fast bottenstående (garn)

Inomskärs, där sjötrafik normalt förekommer, samt utomskärs skall vakarna dessutom ha radarreflektor och i mörker ljus (gula blixtar). Dessutom skall det finnas mellanvakare (vit flagga): Inomskärs på minst var 600:e m, Utomskärs på minst varje nautisk mil.

Kulorna på bilden är vanligt förekommande flöten.

Överseglingsbara redskap

Den i farvattnet förekommande sjötrafiken kan beräknas flyta över utan skador på fartyget eller redskapen.

Bottenstående (garn), längre än 300m

Dessutom skall det finnas mellanvakare (vit flagga): Inomskärs på minst var 600:e m. Utomskärs, på minst varje nautisk mil.

I Östersjön behövs ej mellanvakare.

Bottenstående (ryssja), kortare än 300m

Om redskapet är kortare än 50 m får det utmärkas med endast en (1) fiskekula eller cylinder.