Upptagning: 144 dagar kvar
Sjösättning: 16 dagar sedan

Fisksätra Båtklubb

Välkommen till
Fisksätra Båtklubb

Årets sjösättning sker 24/4 - 25/4 vid Sune Carlssons varv i Neglingeviken.

Logga in och kolla dina avgifter så att rätt belopp betalas senast 31/3. Insättes på pg 16 92 76-3

Nyheter

För öppning av bom kontakta Vch på 0766310006 som öppnar på onsdagar mellan 1600-1900.
Torsdagar mellan 1600-1900 öppnar Vice hamnchef Tommy på 0708472390

Skapad av: Anders Gripenlöf [2021-05-01]

Logga in och kontrollera att du betalat rätt.
Kommunen har momsbelagt avgifterna samt indexreglerat arrendena, vilket naturligtvis återverkar på de avgifter klubben måste ta ut för att täcka dessa kostnadsstegringar.
Hälsningar från Controller Kim Alpgård

Skapad av: Kim Alpgård [2021-04-16]

Du kan skriva ut ett tillstånd för uppställning av en bil hamnen i Fisksätra. Logga in, sök under Dokument -Blanketter. Skriv ut - fyll i medlemsnummer och bryggplats och lägg tillståndet välsynligt innanför vindrutan

Skapad av: Kim Alpgård [2021-04-08]

Vi saknar fortfarande märkning av vagnar och vaggor. Det finns alltså fortfarande gästande båtar som inte betalat avgifterna och på sikt påverkar detta alla medlemmars avgifter. Av den anledningen kan vi tyvärr inte byta låset och låta dessa båtägare smita utan avgifter till klubben. Vi blir därför alla lidande med anledning av att några få missköter sig, detta påverkar oss inte minst nu under vårrustningen. Det finns oftast någon med huvudnyckel på plats fram till sjösättningen så att man kan köra in till sin båt eller transportera tungt och skrymmande, bara att höra av sig när man är på Skogsö. Utöver denna tid avtalas tid om in- och utsläpp.

Skapad av: Karin Leckström [2021-04-19]

Bor du i Nacka och söker bryggplats 2019?
Ansök här

Tjänster som finns
hos oss på Fisksätra Båtklubb

Båttvätt

Fisksätra Båtklubb har fr.o.m 2014 en båtbottentvätt som är en bortstvätt.

Denna typ av tvätt är mycket mer skonsam mot miljön jämnfört med att fortsätta bottenmåla och hösttvätta på spolplatta.

Läs mer om båttvätten här

Latrintömmning

Fr.o.m 1/4 - 2015 är det förbjudet att tämma latrin till havet.

Töm toatanken i FBK's pumpstation, öppet dygnet runt och är gratis. Har du hålltank och/eller direktutsläpp så bygg om till sugtömmning.

Läs mer om tömmning här